Traducerile legalizate sunt traducerile autorizate legalizate de un notar public. Pentru ca traducerea sa fie legalizată, este nevoie să ne puneți la dispoziție documentele în original, în vederea prezentării acestora la biroul notarului public.

Traduceri legalizate pe domenii de specialitate

Traduceri generale: acte de studii, programe analitice, adeverinţe, certificate de stare civilă, acte de identitate, documente auto

Traduceri tehnice: manuale tehnice, norme, standarde internaţionale, proceduri, fişe tehnice, caiete de sarcini, documentaţii tehnice, broşuri tehnice

Traduceri juridice: contracte de orice tip, legislaţie, declaraţii, procuri/împuterniciri, acte de societate, invitaţii, sentinţe judecătoreşti, procese-verbale

Traduceri economice: bilanţuri, fişe fiscale, situaţii financiare, documentaţii contabile, dosare creditare, studii de piaţă, fluturaşi salariu, documente bancare

Traduceri publicistice: reviste culturale, publicaţii, interviuri, broşuri, ghiduri turistice

Traduceri software: pagini web, prezentări de produse, manuale de utilizare