Întrucât există unele instituţii care solicită legalizarea traducerii şi pentru a câştiga timp, efectuăm intermedierea legalizării notariale cu birouri de notari publici din Braşov unde traducătorii noştri autorizaţi au specimen de semnătură.

În cazurile speciale in care clientul doreşte să-şi legalizeze personal traducerea la un birou notarial situat în alt oraş decât Braşov, vă putem punem la dispoziţie toate actele necesare pentru această procedură.

De asemenea, împreună cu traducerea, efectuăm şi copii legalizate după documentele originale întocmite în româneşte sau într-o limbă străină.