Apostila/ Supralegalizare – alege cele mai sigure şi rapide servicii. La noi beneficiați de servicii de apostilare și supralegalizare rapide pentru actele emise în România. Indiferent dacă sunteți din străinătate sau din țară, putem intermedia aceste servicii de recunoaștere internațională în Brașov, fără a mai fi nevoie să vă deplasați.

CONSULTANŢA ESTE GRATUITĂ!

Aplicarea apostilei de la Haga constă în aplicarea unei ștampile pe documentele originale de către Instituția Prefectului. Pentru a fi recunoscute internațional, după ce se aplica apostila pe documente, acestea se traduc în limba țării de destinație de către un traducător autorizat, inclusiv apostila, după care se legalizează de către un notar public. La final, traducerea legalizată se supralegalizează cu apostilă de către Camera Notarilor Publici.

Tipuri de documente de apostilat

  • certificate de stare civilă (naștere, căsătorie, deces) de tip nou, internațional;
  • adeverințe de celibat;
  • certificate de cazier judiciar;
  • acte de studii. Actele pentru studii liceale și postliceale se vizează de către Inspectoratele Școlare Județene, iar actele de studii universitare trebuie vizate în prealabil la Ministerul Educației Naționale, Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor, București;
  • adeverințe medicale, vizate în prealabil la Ministerul Sănătății, Direcția Județeană de Sănătate;
  • adeverințe prin care se atestă vechimea în muncă, vizate în prealabil de Casa Națională de Pensii Publice din cadrul Ministerului Muncii;
  • certificate de origine a mărfurilor, vizate în prealabil de Camera de Comerț și Industrie a României din București;
  • facturi comerciale, vizate în prealabil de Camera de Comerț și Industrie a României din București;
  • sentințe de divorț.