Note:

  • preţurile de mai sus sunt calculate pentru 1 PAGINĂ;
  • 1 PAGINĂ conţine 2.000 caractere cu spaţii;
  • pentru documentele sub 2.000 de caractere cu spaţii se tarifează 1 pagină;
  • preţurile pot varia în funcţie de dificultatea textului în urma negocierii cu clientul;
  • taxa de urgenţă este 50% din preţul total al traducerii şi se aplică pentru solicitările onorate în aceeaşi zi;
  • plata se poate face în numerar, cu cardul sau prin ordin de plată.

 

Interpretariat – Pentru conferințe

Tarifele pentru evenimentele de interpretariat de conferinţă depind de limba în care se prestează serviciile de interpretare, de durata în zile şi ore a prestaţiei interpreţilor şi dacă se solicită sau nu în plus logistica necesară desfăşurării acestui tip de eveniment.

 

Interpretariat – Translații

engleză / franceză / italiană / spaniolă      150 RON / oră

                     germană / maghiară / rusă     200 RON / oră

Preţurile pentru translaţiile efectuate în faţa notarului se calculează per 1 oră nedivizibilă. Timpul se contorizează din momentul în care interpretul soseşte la locul de desfăşurare şi până la plecare. Contractarea serviciilor de interpretare notarială se face cu programare.

 

Prețuri traducere legalizată

engleză / franceză / italiană / spaniolă / germană / maghiară / rusă / greacă / olandeză / cehă / sârbă / turcă / slovacă

  • 45 RON / act indiferent de numărul de pagini + 15 RON următorul exemplar

Prețuri copie legalizată

  • 10 RON / pagina fizică